Usługi

Usługi

WSPÓŁPRACA Z MIEJSCOWYM KSIĘGOWYM I AUDYTOREM

Nasza współpraca z miejscowym księgowym i audytorem umożliwia przygotowanie sprawozdań finansowych na co składa się:

  • Przygotowanie skomputeryzowanego zapisu księgowego w wybranch walutach
  • Przygotowanie okresowych kont dla kierownictwa
  • Przygotowanie sprawozdań przepływu gotówki i skonsolidowanych deklaracji finansowych
  • Przygotowanie ustawowych sprawozdań finansowych
  • Ponowne oświadczenie rachunków dostosowanych do wymogów GAAP (Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości) i (IAS) Międzynarodowe Standardy Księgowe
  • Przygotowywanie budżetu oraz raportowanie różnic pomiędzy rzeczywistymi wynikami a budżetem

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Tobie najszybciej jak to możliwe.

SKONTAKTUJ SIĘ